MINERAL DETERMINATION 

“The beginning of wisdom is to call things by their proper name.”

I gladly help to determinate your unknown minerals! You are free to ask my advice. To a certain degree it's possible to tell what's your unknown mineral specimen via pictures/film. To know it for sure you need to do some field tests (suchs as a hardness test, specific gravity, color, streak etc. ) To know absolutely 100% sure you need to let the specimen be examined by a certified lab (for a certain amount of money).

 

Ik help u graag om te achterhalen wat uw onbekende mineralen kunnen zijn! Tot op zekere hoogte is het mogelijk om te vertellen wat uw onbekende specimen is via foto's / film maar om zekerder te worden zijn veldtesten benodigd (zoals hardheid, soortelijk gewicht, streep, breukvlak enz.) Om 100% zeker te zijn dient het specimen onderzocht te worden door een gecertificeerd laboratorium (tegen kosten).